Home/Contact Us

Address:School of Management Building 1310-01, Zijingang Campus, Zhejiang University, Yuhangtang Road 866, Hangzhou, Zhejiang Province


Postal Code:310058


Tel:0086-571-88208501


Fax:0086-571-88206827


E-mail: niim1@zju.edu.cn